ZHRNUTIE Autor skúma archívne dokumenty a otvára otázku prezentácie Emila Belluša v úlohe vedca a teoretika architektúry. Bellušova činnosť v tejto oblasti súvisela s jeho snahou rozvíjať slovenské technické vzdelávanie a iniciovať rozvoj vedy a techniky. V roku 1955 založil ako súčasť Akadémie vied Ústav budov a architektúry, kde sa začala rozvíjať architektonická veda a […]

ZHRNUTIE Autor, ktorý je absolventom pozemného staviteľstva na Slovenskej technickej univerzite v roku 1949, navrhol statiku a konštrukcie rôznych pozoruhodných stavieb na Slovensku a v Čechách. Spolupracoval s architektmi prof. Jozejom Lackom (Press enter v Bratislave), s Jánom Bahnom (ústredie General Credit Bank) a ďalšími. Pamätá si svoje štúdiá a svojich profesorov, architektov E. Belluša […]