Vývoj a význam samostatne stojacich zvoníc v mestskom kontexte spišských kolonizovaných miest

Jana Boldižárová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: zvonice, architektúra, kolonizované mestá, história, stredoveká kultúra, vývoj, región Spiš, význam