ZHRNUTIE Monografia Na konci cesty. Krematórium v Bratislave/At the End of the Road. The Bratislava Crematorium o tomto mimoriadnom a významnom diele slovenskej architektúry z pera historika architektúry Matúša Dullu a objektívom fotografky Olji Triašky Stefanovic’ vyšla vo vydavateľstve Slovart koncom roka 2017. Na znak úcty k tomuto veľkému dielu, ktoré Matúš Dulla „považuje za […]

ZHRNUTIE Opevnenia miest a hradov na Slovensku predstavujú významný segment kultúrneho dedičstva, histórie a dejín architektúry, a tak je ich zachovanie, obnova, transformácia a sprostredkovanie pre nasledujúce generácie nesmierne dôležité. Možnosti a spôsoby súčasnej prezentácie ruín a torz pevnostných systémov boli podrobené širokej škále dlhodobého výskumu a vyžadovali cielené úsilie pamiatkarov, kunsthistorikov i architektov. Daná […]

Využitie nových technológií pri prezentácii umenia a dizajnu v múzeách a galériách Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD. Dizertačná práca pod názvom Využitie nových technológií pri prezentácii umenia a dizajnu v múzeách a galériách (pôvodná téma: Prezentácia umenia a dizajnu v súčasnej architektúre) označuje spoločné vlastnosti určitých javov a skutočností v oblasti vedecko-umeleckého odboru. Práca bola […]