Využitie nových technológií pri prezentácii umenia a dizajnu v múzeách a galériách Mgr. art. Paulína Ebringerová, ArtD. Dizertačná práca pod názvom Využitie nových technológií pri prezentácii umenia a dizajnu v múzeách a galériách (pôvodná téma: Prezentácia umenia a dizajnu v súčasnej architektúre) označuje spoločné vlastnosti určitých javov a skutočností v oblasti vedecko-umeleckého odboru. Práca bola […]