ZHRNUTIE Podľa názoru autora tohto príspevku profesor, Belluš vo svojich dielach vychádzal zo vzťahu detailu a celku, kde obidve časti architektúry interferujú a sú vzájomne determinované. Je nevyhnutné sprístupniť Belušov detail ako súčasť jednotky a Bellušovu koncepciu, v ktorej predstavuje množstvo myšlienok svojej tvorby v množstve vzájomne určených detailov. Bellušov detail sa stal súčasťou jeho […]