K odbornému semináru doktorandov

Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, dizajn, doktorandi, FA STU, odborný seminár, urbanizmus