K odbornému semináru doktorandov

Ľudovít Petránsky

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, odborný seminár, urbanizmus, dizajn, FA STU, doktorandi