Urbanistická tvorba a urbanistické kontexty v tvorbe profesora Belluša

Bohumil Kováč

ZHRNUTIE

Zhrnutie článku je dostupné na jeho konci.

Kľúčové slová: sídlo, kontext, profesor, architektúra, Emil Belluš, tvorba, zóna, urbanizmus