Emil Belluš, zakladateľ vedy o architektúre a teórie architektúry na Slovensku

Marián Zervan

ZHRNUTIE

Autor skúma archívne dokumenty a otvára otázku prezentácie Emila Belluša v úlohe vedca a teoretika architektúry. Bellušova činnosť v tejto oblasti súvisela s jeho snahou rozvíjať slovenské technické vzdelávanie a iniciovať rozvoj vedy a techniky. V roku 1955 založil ako súčasť Akadémie vied Ústav budov a architektúry, kde sa začala rozvíjať architektonická veda a teória. Pokiaľ ide o jeho vlastnú vedeckú a teoretickú činnosť, jeho monograf považuje jeho prínos za populárny teoretický prístup. Zakladateľská činnosť Belluša pri tvorbe architektonickej vedy a všeobecnej teórie architektúry na Slovensku je nepochybná.

Kľúčové slová: Emil Belluš, zakladateľ, teória architektúry, architektúra, spisba, veda, teória životného prostredia