Uplatnenie nekonvenčných energetických zdrojov a konštrukcií v architektonickej tvorbe

Vladimír Maňásek

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: netradičné zdroje energie, nekonvečné konštrukcie, solárny systém, geotermálne vody, architektúra