Slovo redakcie

Milan Moncoľ

Pre zobrazenie editoriálu kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: architektúra, vedecká konferencia, editoriál, transformácia, urbanizmus, FA STU, mestá