Slovo redakcie

Milan Moncoľ

Pre zobrazenie editoriálu kliknite na „Celý článok“.

Kľúčové slová: editoriál, transformácia, urbanizmus, FA STU, mestá, architektúra, vedecká konferencia