Bytový interiér a jeho odraz v architektonickej koncepcii

Eva Vargová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: architektúra, interiér, farba, materiál, priestor, koncepcia, byt, svetlo, prvky