Bytový interiér a jeho odraz v architektonickej koncepcii

Eva Vargová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: interiér, farba, svetlo, materiál, prvky, priestor, koncepcia, byt, architektúra