Architekt a inžinier v spoločných dielach

Juraj Kozák

ZHRNUTIE

Autor, ktorý je absolventom pozemného staviteľstva na Slovenskej technickej univerzite v roku 1949, navrhol statiku a konštrukcie rôznych pozoruhodných stavieb na Slovensku a v Čechách. Spolupracoval s architektmi prof. Jozejom Lackom (Press enter v Bratislave), s Jánom Bahnom (ústredie General Credit Bank) a ďalšími. Pamätá si svoje štúdiá a svojich profesorov, architektov E. Belluša a V. Karfíka, ktorí prednášali v predmetoch ako Budovanie obcí, Estetika stavebníctva a Stavebné umenie. Architektom môže byť autor, spoluautor alebo konzultant inžinierskych prác. Z tohto hľadiska hodnotí diela Emila Belluša, napr. vodná nádrž v Trnave, pavilón technológie v Bratislave so stropmi pre veľkopriestorové chodby a mosty v Piešťanoch a Seredi.

Kľúčové slová: architektúra, stavebný inžinier, štúdium, statika, pozemné staviteľstvo, spoločné diela