ZHRNUTIE Nasledujúci text približuje informácie z pozorovaní uskutočnených pri rôznych príležitostiach v období rokov 2017 až 2020. Patria medzi ne workshopy priamo v automobilových dizajnérskych štúdiách (on-site workshops), napr. Volvo (apríl 2018), Volkswagen (november 2018) alebo Opel (júl 2019), kde som pracoval s profesionálnymi dizajnérmi v oddeleniach automobilových interiérov aj exteriérov. Tieto podujatia sa zameriavali […]

ZHRNUTIE Príspevok sa zaoberá kreovaním stratégie navrhovania v dizajnérskom procese, medziodborovou komunikáciou, osobnými skúsenosťami a pedagogickou praxou. Významným, no nie jediným, výsledkom nášho bádania je predmet stratégia navrhovania v priemyselnom dizajne určený 1. ročníku magisterského štúdia v študijnom programe dizajn na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jeho medziodborové modulové prepojenie. K vzniku […]

ZHRNUTIE Článok sa zaoberá využitím virtuálnej a zmiešanej reality v transport dizajne. S rozvojom hardvérových a softvérových možností virtuálnej reality sa rozširuje aj jej využitie v procese návrhu. Možnosť vizualizovať objekty v ich skutočnej mierke je zvlášť užitočná pri navrhovaní väčších produktov, ako autá či motocykle, pri ktorých stojí výroba hmotného modelu značné množstvo zdrojov a pracovného času. Ďalšou […]

ZHRNUTIE Slovo „Hra” sa nám prirodzene spája s deťmi. Je základom emočnej pohody a duševného zdravia dieťaťa. Má priamy vplyv na jeho vyvážený vývin, či už po psychickej alebo fyzickej stránke. Hra je v živote človeka natoľko dôležitá, že ju Úrad najvyššieho komisára OSN pre ľudské práva uznal ako najdôležitejšiu primárnu potrebu každého dieťaťa. Deti sa vďaka hre […]

ZHRNUTIE Zmyslom stavby je predovšetkým vytvoriť vnútorný priestor určený na uspokojenie potrieb človeka. Podstatou interiérovej tvorby je komponovanie základných prvkov architektonickej kompozície s cieľom vytvoriť kvalitný vnútorný priestor. O kvalite interiéru má význam hovoriť len vo vzťahu k človeku, preto jej výsledným ukazovateľom sú pocity a vnemy sprostredkované človekom. Východiskom pre tvorbu interiéru je však základný priestor daný stavebnou […]

ZHRNUTIE Ergonómia je interdisciplinárny systémový vedný odbor, ktorý komplexne rieši interakciu človeka,  produktov a prostredia. Jej cieľom je optimalizovať psychofyzickú záťaž a zaistiť rozvoj osobnosti človeka. Dodržiavanie ergonomických princípov je neoddeliteľnou súčasťou dizajnérskeho navrhovania. Spoločným cieľom ergonómie a produktového dizajnu je humanizácia výrobkov a ich prispôsobovanie fyziologickým a psychologickým možnostiam človeka, s cieľom dosiahnutia čo najvyššej efektivity […]

ZHRNUTIE Intelektuálne zameraný človek trávi približne jednu tretinu pracovného dňa v práci, v prostredí kancelárie. Napriek tomu žijeme v spoločnosti, v ktorej sme viac sústredení na interiérový dizajn bytových priestorov. Sme pripravení platiť za excelentný dizajn auta, ale nie sme si vedomí faktu, že neraz strávime omnoho viac času v kancelárii ako v interiéri automobilu. […]