Ulica 21. storočia

Viera Joklová

ZHRNUTIE Praktické výstupy z výskumu a inovácie informačných a komunikačných systémov a technológií (ako sú videokonferencie, diaľkové vyučovanie a online komunikácia, používanie internetových stránok a stránok HTML pre projekty architektonických ateliérov a pre diaľkové vzdelávanie a seminár) akademických, výskumných, vzdelávacích a praktických činností v architektúre a krajinnom plánovaní. Tieto princípy použité na konkrétnom usporiadaní na […]

ZHRNUTIE Tento príspevok sumarizuje výskumné aktivity autora za obdobie desiatich rokov strávených skúmaním využitia počítača v procese architektonického návrhu. Opisuje tri analógy alebo metodiky počítačového procesu architektonického navrhovania, ktoré boli vyvinuté a otestované v akademických aj praktických kontextoch za spolupráce študentov, lektorov a odborníkov z praxe.