Reworking Detmerode

Štefan Bekeš, Karol Görner

ZHRNUTIE Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

ZHRNUTIE Dnešná spoločnosť si už začína naplno uvedomovať nevyhnutnosť úsilia príklonu k princípom udržateľnosti. Aj napriek tomu, že súčasné vedecko-technické poznatky nám v súčasnosti umožňujú v mnohých oblastiach udržateľnosť reálne dosiahnuť, váhame a držíme sa starých prekonaných princípov. Výnimkou nie je ani oblasť architektúry a urbanizmu. Architektúra a urbanizmus sa stále často vnímajú ako umelecko-remeselné disciplíny, pomaly implementujúce vedecko-technické poznatky. […]

ZHRNUTIE Projekt rieši návrh a výrobu endo-parazitickej algo-tektúry vo foyer na FA STU pomocou digitálnej techniky skriptovania v Grasshopperi a výrobnej technológie 3D tlače – Laser Sintering. Je hybridom viacodborového výskumu a vytvára nové otázky uplatnenia princípov matematiky, počítačovej geometrie, výrobnej technológie a umeleckej estetiky na platforme architektonického návrhu zložitej formy. V tomto tvorivom procese reprezentuje poznatky z […]

Ostrovy a ich rámce: Kyjevské ostrovy

Martin Jančok, Michal Marcinov, Benjamín Brádňanský, Vít Halada

ZHRNUTIE Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

ZHRNUTIE Identifikácia, definovanie, hodnotenie a kritizovanie východiskových pojmov alebo princípov chaosu a hľadanie analógie výskytu chaotických štruktúr v exaktných vedách, umení (literatúra, hudba, film) poskytne vstupnú platformu pre oporné body k pochopeniu experimentálneho výskumu tvorby chaotických systémov v architektúre. Projekt sa snaží byť nielen teoretickou prácou, ale hlavne cenným materiálom s ukážkami prototypov algoritmov riešiacich určité problémy v rámci parametrického […]

ZHRNUTIE Jedním z prvních, kdo se začal městským prostorem zabývat, byl Leonardo da Vinci ve svém manuskriptu La città ideale. Po zjištění, že populace města Milána dosáhla kolem roku 1486 hranice 50 000 obyvatel, vytvořil jako první urbanista plán pro moderní a racionální město. Zde jsou pojmenovány jedny z faktorů, které jsou důležité pro vznik městského […]