ZHRNUTIE Simulácia rôznych užívateľských schopností zohráva dôležitú úlohu pri efektivite a kvalite procesu navrhovania produktov. Použitie simulačnej pomôcky v procese navrhovania v oblasti dizajnu napomáha lepšiemu porozumeniu riešenej problematiky. Tu plní rozhodujúcu funkciu predmet a jeho účel, ako aj sledovanie vplyvu simulácie na kvalitu výsledného návrhu. Tento príspevok si kladie za cieľ sprostredkovať výsledky doktorandského […]

ZHRNUTIE Architektonické riešenie nemocničných zariadení na Slovensku v posledných desaťročiach nedostatočne saturuje očakávania pacientov a personálu. V oblasti zdravotnej starostlivosti o novorodencov je kľúčová reakcia na zvyšujúci sa počet predčasne narodených detí. V posledných desiatich rokoch počet predčasne narodených detí na Slovensku narástol až o 30 %. V mnohých prípadoch sú stresujúce podnety z jednotky intenzívnej starostlivosti (hluk, svetlo, bolesť, necitlivá manipulácia a separácia od matky) […]