ZHRNUTIE Po zmene politického režimu na Slovensku v roku 1989 sa zmenili aj podmienky pre vznik nových priestorov pre kultúru. Kým predtým bola ich hlavným iniciátorom štátna moc, po tomto roku vedúcu úlohu prevzali súkromné nezávislé skupiny. Najčastejším spôsobom vysporiadania sa s problematikou svojho priestoru sa stala adaptácia nevyužívaných industriálnych/športových/dopravných stavieb. Štúdia opisuje tento jav […]

SHRNUTÍ Regenerace sídlišť v současnosti představuje velmi diskutované téma, přičemž největší pozornost architektů i urbanistů je zpravidla věnována exemplárním projektům z Holandska, Německa či Francie, kde ovšem podíl sídlištní zástavby na celkovém bytovém fondu nepřesahuje 10%. Sídliště na území bývalého východního bloku však zastupují až 50% bytového fondu a významným způsobem determinují fungování celého města. Článek se […]

ZHRNUTIE Práca si dáva za úlohu spracovať výskyt pojmu pohyb v architektonickej teórii aj praxi. Chceme v nej konfrontovať dve zjavne protichodné entity, pohyb a architektúru. Pohyb reprezentujúci dynamický dej a architektúru reprezentujúca stabilitu. Obe sú síce v zjavnej opozícii, ale jedna bez druhej akoby nemohli existovať. Toto tvrdenie sa pokúsime podporiť poznatkami z teórie architektúry, z jej histórie aj súčasnosti. […]

ZHRNUTIE Vznik komunitných záhrad v mestách na celom svete manifestuje potrebu obyvateľov miest intenzívne využívať a zdieľať spoločný vystavaný priestor. Okrem pestovania zeleniny pre vlastnú potrebu priťahuje mestské komunity do záhrad ich sociálny, kultúrny a vzdelávací rozmer. Ako súvisí využívanie verejných priestorov našich miest s udržateľnosťou a dostupnosťou zdravých potravín? Dokážeme v mestských záhradách vypestovať […]

ZHRNUTIE Online mapovanie mesta obyvateľmi môže významne prispieť k tvorbe lepších verejných priestorov založených na faktoch. A to najmä preto, že obyvatelia, ako každodenní užívatelia mesta, dokážu najpresnejšie identifikovať svoje potreby v ňom. Samospráva by im mala naslúchať, keďže sú jej jedinými klientmi. Tento príspevok chce na príklade Bratislavy, konkrétne Magistrátu Hlavného mesta, území mestskej […]

Hodnocení kvality náměstí: Projekt mojenamesti.com

Pavla Kilnarová, Ivana Lelkes, Kristián Škoda, Evgenia Kuznetsova, Michal Veselý

SHRNUTÍ Naše společnost se neustále proměňuje. Ať už je tento vývoj v různých etapách hodnocen jako pokrok nebo naopak období úpadku, projevuje se ve všech odvětvích lidské činnosti, tedy i utváření veřejných prostranství. S měnícími se potřebami společnosti se mění i způsob využití prostor mezi budovami. Ne vždy jsou však nové funkce slučitelné s poměrně […]