Dáta pre lepšiu Bratislavu: Využitie dát portálu odkazprestarostu.sk

Mária Žuffová

ZHRNUTIE

Online mapovanie mesta obyvateľmi môže významne prispieť k tvorbe lepších verejných priestorov založených na faktoch. A to najmä preto, že obyvatelia, ako každodenní užívatelia mesta, dokážu najpresnejšie identifikovať svoje potreby v ňom. Samospráva by im mala naslúchať, keďže sú jej jedinými klientmi. Tento príspevok chce na príklade Bratislavy, konkrétne Magistrátu Hlavného mesta, území mestskej časti Staré Mesto, a dát z odkazprestarostu.sk, bezplatného mapovacieho online portálu, predstaviť online mapovanie obyvateľmi a demonštrovať, za akých podmienok môže byť pre samosprávu užitočné.

Kľúčové slová: portál, Bratislava, web, urbanizmus, verejný priestor, mesto, data