Architektonický detail v diele Emila Belluša

František Ohrablo

ZHRNUTIE

Podľa názoru autora tohto príspevku profesor, Belluš vo svojich dielach vychádzal zo vzťahu detailu a celku, kde obidve časti architektúry interferujú a sú vzájomne determinované. Je nevyhnutné sprístupniť Belušov detail ako súčasť jednotky a Bellušovu koncepciu, v ktorej predstavuje množstvo myšlienok svojej tvorby v množstve vzájomne určených detailov. Bellušov detail sa stal súčasťou jeho architektonického konceptu. Na rozdiel od svojich súčasníkov, Belluš vedel, že autor musí svoj návrh nielen nakresliť, ale ho aj postaviť a žiť s ním, pretože ho stavia pre ľudí. Detaily sú pre budovu veľmi dobré vďaka vhodnému výberu vysoko kvalitných materiálov, logike materiálovej štruktúry, vhodným funkciám s podriadeným dizajnom, umeleckou hodnotou a ekonomickou kapacitou. V Bellušových dielach nie sú žiadne hlavné alebo podporné veci, sú len dobré a kultivované veci, plynúce zo vzácnej jednoty funkcie, technológie, ekonomiky, estetiky dizajnu, dlhodobej spoľahlivosti dosiahnutej dobrým materiálom a dokonalým remeselným dielom. Všetky jeho detaily potvrdzujú pečať kultivovanej umeleckej citlivosti architekta.

Kľúčové slová: Emil Belluš, architektúra, citlivosť, architekt, umenie, detail