Priemet determinantov a limitov ochrany pamiatok na architektonicko-urbanistickú koncepciu obnovy historických mestských priestorov

Pavel Gregor

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: determinanty, architektúra, koncepcia obnovy, urbanizmus, historické mestské priestory, limity, pamiatková ochrana