Hierarchia fotogrametrických záznamov pre archeológiu a architektonickú históriu

Otto Horváth

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: fotogrametria, architektúra, archeológia, priestor, záznamy, história, analýza