ZHRNUTIE V súčasnosti je veľmi často žiadané využitie architektonického dedičstva v turistických službách. Architektonické pamiatky zvyšujú konkurencieschopnosť cestovného ruchu, znásobujú pridanú hodnotu a zvyšujú počet návštevníkov. Táto intenzifikačná kapacita pamiatok je však obmedzená a je podmienená zachovaním autentických kultúrnych hodnôt. Funkcia dočasného ubytovania vo forme penziónu sa pridáva k budovám iba s pamiatkovou hodnotou a […]

ZHRNUTIE Architektonické dedičstvo je výsledkom dlhého obdobia ľudskej činnosti odrážajúcej vzťah medzi ľudstvom a prírodou. Súčasné kultúrne bohatstvo odráža rôzne životné podmienky a úrovne rozvoja. Aplikácia aktuálnych, inovatívnych foriem prezentácie založených na princípoch teórie pamiatkovej starostlivosti umožní uchovať dedičstvo pre ďalšie generácie. Implementácia tejto témy do učebných plánov univerzity pomôže študentom pochopiť historické budovy v […]