LUDA – zlepšenie kvality života vo veľkých mestských núdzových oblastiach

Dagmar Petríková

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: mestské oblasti, budúce mesto, núdza, kultúrne dedičstvo, projekt LUDA, workshop, 5RP