LUDA – zlepšenie kvality života vo veľkých mestských núdzových oblastiach

Dagmar Petríková

Celý článok je dostupný v pdf verzii po kliknutí na „Celý článok“.

Kľúčové slová: kultúrne dedičstvo, workshop, 5RP, mestské oblasti, budúce mesto, núdza, projekt LUDA