Výskum v oblasti obnovy architektonického dedičstva

Pavel Gregor, Jana Gregorová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: obnova architektonického dedičstva, metodológia ochrany, výskum, kultúrne dedičstvo