Výskum v oblasti obnovy architektonického dedičstva

Jana Gregorová, Pavel Gregor

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: metodológia ochrany, výskum, kultúrne dedičstvo, obnova architektonického dedičstva