Prírodná a kultúrna krajina Dunaja

Katarína Kristiánová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: výskum, kultúrne dedičstvo, krajina, Dunaj, DANUrB, valorizácia