Mapovanie a valorizácia kultúrneho dedičstva miest na Dunaji: Príklad súmestia Komárno a Komárom

Martin Dubiny, Pavel Gregor, Kristína Kalašová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Kľúčové slová: DANUrB, Dunaj, Komárno, kultúrne dedičstvo, mapovanie, valorizácia, výskum