Možnosti využitia pamiatkových objektov pre penziónové ubytovanie

Eva Kráľová

ZHRNUTIE

V súčasnosti je veľmi často žiadané využitie architektonického dedičstva v turistických službách. Architektonické pamiatky zvyšujú konkurencieschopnosť cestovného ruchu, znásobujú pridanú hodnotu a zvyšujú počet návštevníkov. Táto intenzifikačná kapacita pamiatok je však obmedzená a je podmienená zachovaním autentických kultúrnych hodnôt. Funkcia dočasného ubytovania vo forme penziónu sa pridáva k budovám iba s pamiatkovou hodnotou a iba vo vybraných prípadoch. Sú špecifikované nasledovne: keď štruktúra v minulosti slúžila na podobnú funkciu a ak konzervované usporiadanie budovy umožňuje realizovať túto funkciu bez kolízií. Je potrebné zabrániť demolácii akejkoľvek historickej časti z dôvodu novej funkcie ubytovania. Patrične sa musí zachovať pôvodná umelecká výzdoba.

Kľúčové slová: pamiatkový objekt, penzión, cestovný ruch, kultúrne dedičstvo, ubytovanie