ZHRNUTIE Údaje o menej známych (alebo dokonca neznámych) stavbách nášho slávneho architekta Dušana Jurkoviča môžu slúžiť na lepšie pochopenie jeho architektonického diela. Turistický objekt vo Fenštáte pod Radhoštem určený pre doktora Parmu nebol zaradený do zoznamu architektonických diel D. Jurkoviča, publikovaného v knihe F. Žakavca. Ďalšie dve stavby: vila pre profesora Vorela vo Veľkom Meziříčí […]

ZHRNUTIE Príspevok sa zaoberá niektorými všeobecnými otázkami vedeckého výskumu v oblasti architektúry. Všíma si stav rozvinutosti a metodologickú výbavu tohto výskumu. Zmieňuje sa o charaktere vedy, o antivedeckých tendenciách a ich súvislosti s výskumom v architektúre. Popisuje typy používaných výskumných metód, metódy príbuzných vedných disciplín a formuluje odporúčania v tejto oblasti. Zaoberá sa ďalej súvisiacimi […]

SHRNUTÍ Tento článek je zaměřen na databáze spravující data o architektuře a na zkoumání nových možností a metod zobrazování geografické polohy v databázi dokumentovaných  architektonických děl za pomoci mapových aplikací. Cílem je zlepšit možnosti lokalizace architektonických děl dokumentovaných v databázích architektury, především umožnit přesnější a úplnější dokumentaci polohy děl. Zkoumání probíhá za využití analytických a […]

Digitálne rozhranie

Robert Löffler

ZHRNUTIE Súčasné trendy v oblasti (digitálnej) architektúry a fabrikácie sa zaoberajú štúdiom vplyvu komplexnej sústavy činiteľov na architektúru. Tieto determinanty môžu byť rôzne – od prevádzkových a sociálnych, až po štrukturálne a materiálové. Fabrikácia architektúry môže prebiehať v reálnom prostredí pomocou komplexných mechanických systémov, alebo vo virtuálnom svete. Technologický progres umožňuje stieranie hraníc medzi realitou […]

ZHRNUTIE Digitálny dizajn (navrhovanie) prešiel vývojom od zjednodušovania konvenčných procesov tvorby pomocou automatizácie, cez parametricky riadenú modifikáciu množstva podobných prvkov až po generatívne emergentné komplexné systémy. Prechod od parametrického k emergentnému dizajnu predstavuje prechod od zhora riadeného (top-down) systému k zdola riadenému (bottom-up) prístupu, ktorý vychádza z myšlienky nelinearity. Z tohto dôvodu je možné emergentný […]