Posudzovanie kvality návrhu bytu a bývania v súčasnosti

Peter Havaš

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: súčasnosť, VEGA, byt, faktory, posudzovanie kvality, bývanie