Diaľkové vzdelávanie v ateliéri architektonického dizajnu a na seminári o teórii a histórii o modernej architektúre

Peter Lizoň

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: teória, architektonický dizajn, diaľkové štúdium, moderná architektúra, seminár, história