Digitálne rozhranie

Robert Löffler

ZHRNUTIE

Súčasné trendy v oblasti (digitálnej) architektúry a fabrikácie sa zaoberajú štúdiom vplyvu komplexnej sústavy činiteľov na architektúru. Tieto determinanty môžu byť rôzne – od prevádzkových a sociálnych, až po štrukturálne a materiálové. Fabrikácia architektúry môže prebiehať v reálnom prostredí pomocou komplexných mechanických systémov, alebo vo virtuálnom svete. Technologický progres umožňuje stieranie hraníc medzi realitou a virtuálnym svetom. Moment prelínania realít je zdrojom inšpirácie a umožňuje aplikáciu netradičných a inovatívnych pracovných postupov v rámci tvorby architektúry. Reaktivita sa stáva dôležitou súčasťou procesu tvorby a zároveň umožňuje transformáciu a interaktivitu štruktúr v reálnom čase. Pre danú problematiku je typická úzka prepojenosť architektonického návrhu s výpočtovou technikou a využitie netradičných technologických postupov akými sú napríklad robotické ramená, frézy, 3D tlačiarne, drony a nástroje virtuálnej a augmented reality.

Kľúčové slová: digitálna architektúra, fabrikácia, digitálne rozhranie, virtuálny svet, realita, reaktivita