O troch „neznámych“ stavbách Dušana Jurkoviča

Matús Dulla

ZHRNUTIE

Údaje o menej známych (alebo dokonca neznámych) stavbách nášho slávneho architekta Dušana Jurkoviča môžu slúžiť na lepšie pochopenie jeho architektonického diela. Turistický objekt vo Fenštáte pod Radhoštem určený pre doktora Parmu nebol zaradený do zoznamu architektonických diel D. Jurkoviča, publikovaného v knihe F. Žakavca. Ďalšie dve stavby: vila pre profesora Vorela vo Veľkom Meziříčí a vila pre poslanca Stohlanda v poľskom meste Wierchomel sú takmer zabudnuté, pretože sa nachádzajú mimo územia Slovenska. Zachovaná dokumentácia k spomínaným stavbám (nájdená vo Výskumnom ústave pozemného staviteľstva a architektúry) dokumentuje tú časť architektonického návrhu D. Jurkoviča, ktorá nepatrí k špičkovým dielam, ale zachováva si jeho vynikajúci rukopis.

Kľúčové slová: neznáme stavby, turistický objekt, vily, Dušan Jurkovič