Súčasné poznanie architektúry na Slovensku a jej európskeho kontextu

Matús Dulla

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: moderna, architektonická tvorba, Európa, kontext, architektúra, súčasné poznanie