ZHRNUTIE Sprievodca architektúrou Slovenska je predstavený ako model proporcionálne vyváženého a harmonického obrazu v celej škále jeho typológie od najstarších čias po súčasnosť. Je to jediná monografia dejín architektúry na Slovensku bez ideologických deformácií. Existuje niekoľko čiastkových štúdií, ale u nás chýbala literatúra sprievodcu kultúrnym staviteľstvom, ktorá by pokrývala celú históriu od praveku až do […]

ZHRNUTIE Vedecký projekt inštitucionálneho výskumu č. 40/00 sa zaoberá tvorbou v oblasti architektúry a výtvarného umenia v období od kresťanskej antiky po renesanciu (okolo 1 500 rokov). Projekt zameraný na skúmanie stredovekej architektúry a umeleckých prínosov, vrátane slovenskej tvorby, na základe analýzy doterajších výskumov, publikovaných hodnotení stredoveku a výskumov autora. Chronologické vzťahy, vývoj v jednotlivých […]

ZHRNUTIE V súčasnosti je veľmi často žiadané využitie architektonického dedičstva v turistických službách. Architektonické pamiatky zvyšujú konkurencieschopnosť cestovného ruchu, znásobujú pridanú hodnotu a zvyšujú počet návštevníkov. Táto intenzifikačná kapacita pamiatok je však obmedzená a je podmienená zachovaním autentických kultúrnych hodnôt. Funkcia dočasného ubytovania vo forme penziónu sa pridáva k budovám iba s pamiatkovou hodnotou a […]