Identita evanjelického kostola na Slovensku

Janka Krivošová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: Slovensko, história, identita, evanjelický kostol