ZHRNUTIE Publikácia s vyššou kvalitou grafiky a s komplexným odborným obsahom o bytových domoch, najmä o najznámejších slovenských vilách na pozadí spoločensko-politickej situácie od obdobia rímskeho limes romanus po nedávnu epochu.

V jarnom období roku 2015 „rozkvitla“ na pultoch špecializovaných knižných obchodov publikácia so sľubným názvom a pútavým obalom. Kníh o záhradnej a krajinnej architektúre vychádza na Slovensku skôr menej ako viac a väčšinou dokumentujú zahraničný priestor. Aktuálny prehľad tvorivých aktivít slovenských záhradných a krajinných architektov je teda vítanou príležitosťou oboznámiť sa s výsledkami ich práce v nedávnom období. Zostavovateľka publikácie v úvode uvádza: „Kniha […]

Slovenská národná galéria, okrem tradičných odborov výtvarného umenia akými sú maliarstvo, grafika, či sochárstvo, zastrešuje aj architektúru, ktorú približuje verejnosti ako časť viacodborových umeleckých, historických, či tematických expozícií,  alebo ako komplexných expozícií osobností, či ako vybraný segment diela konkrétneho architekta. Špecifikom architektúry je priestor a hrá v ňom rolu hmota, svetlo, kompozícia, konštrukcie, koncept, ale aj spoločensko-historický […]

Avízo o tejto knihe som dostal od kolegu urbanistu v súvislosti s priebehom a najmä výsledkom verejného prerokovania urbanistickej štúdie pre Petržalku. No po poriadku. Edward Glaeser (1967), profesor na Harvardovej univerzite, je urbánny ekonóm-empirik a ponúka nám pohľad na mesto svojou racionálnou optikou. Mestá, v ktorých dnes žije viac ako polovica obyvateľov planéty, považuje […]

Rok 2020 predstavuje významné obdobie pre slovenské profesionálne divadlo, ktoré si pripomína sto rokov svojej existencie. Popri mnohých sprievodných programoch v produkcii Slovenského národného divadla ponúkla jednu významnú tematickú udalosť aj Slovenská národná galéria. Pri príležitosti výročia nedožitých stých narodením otvorila 29. februára 2020 monografickú výstavu o scénografovi Ladislavovi Vychodilovi (1920 – 2005), umelcovi, ktorý […]