Recenzia knihy M. Dulla a kol.: Slávne vily Slovenska

Ľubica Selcová

ZHRNUTIE

Publikácia s vyššou kvalitou grafiky a s komplexným odborným obsahom o bytových domoch, najmä o najznámejších slovenských vilách na pozadí spoločensko-politickej situácie od obdobia rímskeho limes romanus po nedávnu epochu.

Kľúčové slová: vily, Matúš Dulla, Slovensko, recenzia