Nájomné bývanie – zabudnutý segment architektúry: Reflexie z Fragnerovej galérie v Prahe

Irena Dorotjaková

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: recenzia, esej, umenie, architektúra, Fragnerova galéria, expozícia, nájomné bývanie