Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku

Peter Gál

V jarnom období roku 2015 „rozkvitla“ na pultoch špecializovaných knižných obchodov publikácia so sľubným názvom a pútavým obalom. Kníh o záhradnej a krajinnej architektúre vychádza na Slovensku skôr menej ako viac a väčšinou dokumentujú zahraničný priestor. Aktuálny prehľad tvorivých aktivít slovenských záhradných a krajinných architektov je teda vítanou príležitosťou oboznámiť sa s výsledkami ich práce v nedávnom období.

Zostavovateľka publikácie v úvode uvádza: „Kniha Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku po prvýkrát v slovenskom prostredí predstavuje tvorbu 33 autoriek a autorov. Sprístupňuje prostredníctvom fotografií a ich osobných výpovedí situáciu na prelome tisícročia, umožňuje nahliadnuť do pootvorených dverí záhrad a parkov…“

Autorská zostava prezentuje graduovaných krajinných architektov, absolventov odboru záhradná a krajinná architektúra Záhradníckej fakulty v Lednici na Morave a Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a medzi nimi aj niekoľko inžinierov architektov, ktorí sa ťažiskovo venujú krajinnej architektúre. V dokumentácii ich tvorby sa väčšinou objavujú realizované súkromné záhrady a možno konštatovať, že ich stvárnenie zodpovedá súčasným európskym trendom v čistých tvaroch architektonických prvkov s premysleným výberom vyvažujúceho vegetačného materiálu. Za signifikantný jav možno považovať širší tematický diapazón súkromných záhrad, v ktorom možno nájsť veľmi rozmanité priestorové kreácie.

Počtom i kvalitou výraznú časť prezentácie však tvoria projekty a realizácie verejných priestranstiev rôzneho typu, čo signalizuje zvyšujúci sa záujem miest a obcí i rôznych inštitúcií o kvalitu urbánneho prostredia. V publikácii zaujmú nápadité a odborne zdatné riešenia mnohých rozmanitých úloh, spomeňme aspoň niektoré z nich:

  • obnova historických parkov (baroková záhrada Grassalkovichovho paláca, Bratislava – Dana Marcinková),
  • obnova kúpeľných parkov (parky v Bardejovských Kúpeľoch – Peter Demčko, parky v Piešťanoch – Soňa Švecová),
  • námestia a pešie zóny (Skalica – Anna Dobrucká, Sereď – Imrich Pleidel, CMZ Piešťany – Eva Wernerová, Kasárne Kulturpark Košice – Rastislav Mochnacký, Námestie M. R. Štefánika, Myjava – Zoltán Balko),
  • verejné priestranstvá vidieckych sídiel (Palárikovo – Anna Dobrucká),
  • vnútorné prostredie obytnej zóny (Rozadol, Bratislava – Katarína Serbinová, Senec Gardens – Richard Vreštiak),
  • strešné záhrady (Jaroslav Brabec),
  • úpravy cintorínov (vojenský cintorín, Bratislava – Katarína Serbinová, urnový háj, Levice – Katarína Gécová, Eva Putrová),
  • nástupné centrá lesoparku (lesopark, Bratislava – Ivan Jarina).

V publikácii sa prezentujú i veľmi špecifické krajinárske témy ako úprava vodných tokov (vodný tok Dubová, Piešťany – Eva Wernerová) či golfové ihriská (Martin Munka).

Publikáciu Záhradná a krajinná architektúra na Slovensku považujem za významný vydavateľský počin vychádzajúci z iniciatívy krajinných architektov, registrovaných v Slovenskej komore architektov. Dokumentuje stav rozvíjajúcej sa profesie, ktorú vyhľadáva čoraz viac klientov z privátnej sféry i z verejného prostredia, dokumentuje prínos záhradnej a krajinnej architektúry pre kvalitu prostredia, vytváraného pre obyvateľov i návštevníkov Slovenska.

Kľúčové slová: záhradná architektúra, Slovensko, recenzia, kniha, krajinná architektúra