Svetoobčianstvo Vladimíra Karfíka

Daniela Gindlová

ZHRNUTIE

Problém tej potreby človeka spočívajúcej v sebaidentifikácii sa stáva naliehavým pre každého človeka. Človek sa ocitol v integračných a globalizačných procesoch, ktoré nás vedú k preformulovaniu jeho pocitu občianstva, či už ako stredoeurópanov alebo ako občanov čoraz viac prepojených so svetom. Ak v tejto súvislosti zvážime dispozíciu a osobný potenciál Vladimíra Karfíka, musíme pripustiť, že v konfrontácii s osobnou skúsenosťou napĺňa svoju predstavu o sebe, ktorá súvisí s napĺňaním občianskej identity v storočí významných politických a spoločenských zmien, ako aj s udalosti jeho neobvyklého súkromného a profesionálneho života. Hlavne jeho moderné občianstvo alebo potenciálne kozmopolitné občianstvo provokuje z pohľadu prebiehajúcich procesov integrácie a globalizácie vo svete.

Kľúčové slová: globalizácia, sebaidentifikácia, integrácia, Vladimír Karfík, svetoobčianstvo, občianstvo