Sociálne bývanie: Základná stratégia komunálnej bytovej politiky

Ľubica Vitková

ZHRNUTIE

Podpora bývania a bytových domov je dôležitou súčasťou hospodárskej a sociálnej politiky všetkých prosperujúcich krajín s trhovým hospodárstvom. Problematika bývania je v súčasnosti naliehavá aj v oblasti rekonštrukcií existujúcich obytných oblastí s cieľom ich obnovy. V dnešnej dobe chýba koncepcia štátnej bytovej politiky a stratégie rozvoja bývania v mestách, ako aj spôsoby realizácie politiky sociálneho bývania. Tento príspevok sa zaoberá vybranými problémami stratégie komunálnej bytovej politiky s dôrazom na ekonomické a mestské aspekty bývania.

Kľúčové slová: požiadavky, bytová výstavba, obnova, komunálna bytová politika, mesto, sociálne bývanie, stratégia, rozvoj