Kontext tvorby konštrukčného detailu s koncepciou architektonického diela

Imrich Tužinský, Vladimír Bahna, Štefan Sivák

ZHRNUTIE

Architektonické dielo ako výsledok technických, estetických a ekonomických požiadaviek odráža obdobie jeho vzniku. Vyjadrenie tvaru budovy môže byť súčasťou funkčného zámeru a v takom prípade môže mať za následok jej geometriu, povrch a farbu. Na druhej strane môže ísť o formálny výraz nezávislý od jeho funkčného obsahu. V prvom prípade môžeme približne určiť technické hľadisko na základe teórie pozemného staviteľstva, nikdy však nie jeho umelecké a architektonické vyjadrenie, ktoré má rovnakú hodnotu v porovnaní s jeho technologickým významom.

Kľúčové slová: architektonické dielo, grafická interpretácia, tektonika, tvorba, konštrukčný systém, metodika, aspekty, konštrukčný detail, koncepcia