Bezbariérovosť vybraných druhov dopravných stavieb

Pavol Korček

ZHRNUTIE

V súčasnosti je cestovanie bežnou a každodennou súčasťou nášho života. Cestujeme do práce, do školy alebo za odpočinkom. Je to veľmi jednoduchá činnosť. Je však dôležité vedieť, že existujú ľudia, ktorí musia prekonať veľa prekážok a problémov, keď chcú cestovať – ľudia so zdravotným postihnutím. Dnes sa stretávame s problémom, ako zabezpečiť, aby boli dopravné budovy prístupnejšie a pohodlnejšie pre ľudí so zdravotným postihnutím. Toto je úloha pre architektov, ktorí musia poznať a vedieť aplikovať základné princípy bezbariérového (univerzálneho) dizajnu. Základným predpokladom pre návrh bezbariérového prostredia je analýza a definovanie existujúcich bariér a problémov v dopravných budovách, ktorá je tiež hlavnou témou tohto textu.

Kľúčové slová: bezbariérovosť, dopravné stavby, cestovanie, univerzálny dizajn