ZHRNUTIE Od druhej polovice 20. storočia začalo divadlo používať iné formy svojich výrazových nástrojov. Prevažne v nemeckej proveniencii sa udomácnil pojem „Regietheater“, režisérske divadlo. V tejto novej tendencii interpretácií sa originálne predlohy dramatických diel stávajú reinterpretovnými spôsobom nahrádzania alebo zámeny rôznych úrovní a schém pôvodnej štruktúry príbehu. Divadlo malo od pradávna silnú schopnosť komunikovať a diskutovať komplikované spoločenské a politické […]

Rok 2020 predstavuje významné obdobie pre slovenské profesionálne divadlo, ktoré si pripomína sto rokov svojej existencie. Popri mnohých sprievodných programoch v produkcii Slovenského národného divadla ponúkla jednu významnú tematickú udalosť aj Slovenská národná galéria. Pri príležitosti výročia nedožitých stých narodením otvorila 29. februára 2020 monografickú výstavu o scénografovi Ladislavovi Vychodilovi (1920 – 2005), umelcovi, ktorý […]

ZHRNUTIE Divadelné umenie je komplexným a dynamickým prenosom správ a informácií o dobe, ktorú sme prežili, žijeme a  žiť budeme. Je pulzujúcim a reflektujúcim dokumentom udalostí. Scénografia a divadelná architektúra, ako jedna z častí divadelného diela, významne formuje vizuál konceptu a je zložkou, ktorá určuje možnosti čítania režisérskeho výkladu a zasadzuje dielo do určitej estetiky.  Príspevok skúma divadlo scénografie […]