Architektonické vzdelávanie na univerzitách: Možnosti a parametre

Robert Špaček, Monika Mitášová

ZHRNUTIE

Článok sa zaoberá súčasnou krízou modelov vzdelávania vyvinutých pre architektonické školy a ústavy architektúry vo všeobecnosti. Text rozlišuje rôzne modely vzdelávania a odbornej prípravy, pričom každý uprednostňuje a sprostredkuje iný prístup k znalostiam architektonickej teórie a praxe. Porovnávajú sa dva možné modely vzdelávania v súvislosti s komunitami učiteľov a študentov Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity. Diskutujú sa parametre rôznych programov vzdelávania a odbornej prípravy a vyvodzujú sa závery.

Kľúčové slová: školenie, modely, učitelia, študenti, pobakalárske štúdium, univerzity, systémy, vzdelávanie architektov