Authors and imprint

Lenka Baková
Faculty of Architecture STU, Bratislava, Slovakia
lenula.bakova@gmail.com

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Faculty of Architecture STU, Bratislava, Slovakia
dorotjakova@fa.stuba.sk

Miroslav Fárek
Faculty of Architecture STU, Bratislava, Slovakia
xfarek@stuba.sk

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Department of Architecture
Faculty of Civil Engineering STU, Bratislava, Slovakia
jana.gregorova@stuba.sk

Mgr. art. Mária Šimková
Institute of Design
Faculty of Architecture STU, Bratislava, Slovakia
maria.simkova@stuba.sk

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Institute of Urban Design and Planning
Faculty of Architecture STU, Bratislava, Slovakia
lubica.vitkova@stuba.sk