Autori a tiráž

Lenka Baková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
lenula.bakova@gmail.com

Ing. arch. Irena Dorotjaková
Fakulta architektúry STU v Bratislave
dorotjakova@fa.stuba.sk

Miroslav Fárek
Fakulta architektúry STU v Bratislave
xfarek@stuba.sk

doc. Ing. arch. Jana Gregorová, PhD.
Katedra architektúry
Stavebná fakulta STU v Bratislave
jana.gregorova@stuba.sk

Mgr. art. Mária Šimková
Ústav dizajnu
Fakulta architektúry STU v Bratislave
maria.simkova@stuba.sk

doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
Ústav urbanizmu a územného plánovania
Fakulta architektúry STU v Bratislave
lubica.vitkova@stuba.sk