Nové Sans Souci v Iliašovciach: Zabudnutá krajina Katarína Kristiánová Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.   Ekologická autenticita architektúry Lukáš Šíp Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna. […]

Uplatnenie stromov v urbanizovanom prostredí Katarína Gécová Cieľom každej spoločnosti je vytvárať optimálne podmienky pre bývanie a život obyvateľov.  S rýchlym nárastom a rozvojom sídel a vôbec urbanizáciou dochádza k vytváraniu množstva faktorov, ktoré negatívne pôsobia na životné prostredie. Tento proces spôsobuje vytláčenie podstatnej zložky urbanizovaného prostredia, ktorou sú stromy a ostatné vegetačné prvky. Veľká […]

Univerzálne navrhovanie v sektore turizmu Lea Rollová Zhrnutie tohto článku je dostupné len v anglickom jazyku. Pre jeho zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.   Len učiť nestačí Branislav Jelenčík Príspevok sa venuje problematike efektívnej prípravy absolventov pre prax. Osobitne analyzuje skupinu kritérií, ktoré sú rozhodujúce pre atraktívnosť absolventa pri uchádzaní sa […]

Zhrnutia všetkých článkov tohto čísla sú dostupné len v anglickom jazyku. Pre ich zobrazenie kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Úspešná škola Branislav Jelenčík Cieľom tohto príspevku je zmapovať problematiku úspešnosti školy (fakulty) cez prizmu exaktných, objektívnych kritérií a ovplyvňujúcich faktorov. Nejde však o kritéria akademického sveta, či kritéria diktované štátnymi inštitúciami. Problém analyzujem metodikami súčasného marketingu vzdelávania. Jednako preto, že iný uhoľ pohľadu nemôže uškodiť, jednako preto, že už zopár rokov sme súčasťou globalizovaného trhu s inými […]

Prečo hovoríme o transformácii/premene pamiatky Katarína Vošková Štúdia sa zaoberá sledovaním premien pamiatkového a historického stavebného fondu v procese pamiatkovej obnovy, ako aj stavom pamiatok v rámci ich zákonnej ochrany. V prvej časti si definuje ciele a predmet práce, predstavuje doterajšie poznatky k téme. V ďalšej časti približuje niektoré problémy pri obnove pamiatok v praxi, najmä so zachovaním autenticity, jedným zo základných kritérií […]

Peter Buday Fakulta architektúry STU, Bratislava budaypet@gmail.com Jelica Jovanović Grupa arhitekata, Belehrad jelica@grupaarhitekata.org Vladimir Kulić Škola architektúry, Floridská atlantická univerzita vladakulic@gmail.com Magdaléna Kvasnicová Fakulta architektúry STU, Bratislava magdalena.kvasnicova@stuba.sk Henrieta Moravčíková Ústav stavebníctva a architektúry Slovenská akadémia vied, Bratislava usarmoro@savba.sk Maroje Mrduljaš Fakulta architektúry, Záhrebská univerzita mmrduljas@arhitekt.hr Jana Pohaničová Fakulta architektúry STU, Bratislava pohanicova@fa.stuba.sk Carmen Popescu […]

ZHRNUTIE V druhej polovici osemdesiatych rokov sa Estónska architektúra a umelecká scéna  transformovali pod vplyvom nového radikálneho interdisciplinárneho zoskupenia nazvaného SkupinaT (Rühm T). Toto pomerne voľné zoskupenie tvorivých intelektuálov viedli traja mladí architekti: Raoul Kurvitz, Urmas Muru a Peeter Pere, ktorí denne pracovali na Estónskom priemyselnom projekte (Estonian Industrial Project). Toto najmenej nápadité miesto pre architektonické navrhovanie […]

ZHRNUTIE V druhej polovici päťdesiatych rokov, po krátkom ale pôsobivom období socialistického realizmu, sa maďarská architektúra vrátila k modernizmu. V dôsledku toho, architekti museli reinterpretovať starú kultúrnu požiadavku “socialistického v obsahu a národného vo forme”, čo bolo zdôrazňované politikou a museli definovať svoj vzťah k modernizmu v  rámci tejto požiadavky. Keď v roku 1954 Chruščov […]