Pre zobrazenie informácií o autoroch kliknite na „Celý článok“ alebo kliknite na EN v pravom hornom rohu okna.

Vertikálne farmy Ing. arch. Michaela Kesanová, PhD. Dizertačná práca sa zaoberá vertikálnymi farmami a mapuje súčasný stav ich konceptu v celosvetovom kontexte. Prioritne skúma proces architektonického navrhovania a náležitosti súvisiace s tvorbou návrhov vertikálnych fariem v štádiu štúdie. Ozrejmuje pojem vertikálna farma a približuje databázu projektov vertikálnych fariem. V súvislosti s tématikou si práca kladie […]