Zmena paradigmy vzdelávania architektov na Fakulte architektúry STU

Julián Keppl

ZHRNUTIE

Zmena sociálneho a ekonomického prostredia na Slovensku má významný vplyv na spôsob výučby a vzdelávania študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave. Štúdium sa stáva otvorenejším, čo znamená potrebu zaoberať sa problémom počtu študentov, situáciou na trhu práce, vznikajúcou konkurenciou ďalších nových architektonických škôl na Slovensku atď. Príspevok pojednáva o niektorých dôležitých vplyvoch, ktoré je potrebné vziať do úvahy pri novej koncepcii architektonického vzdelávania na FA STU. Uplatňovať päťdesiat rokov staré metódy zriaďovateľov školy je nevhodné. Vzniká zásadná potreba prispôsobiť vzdelávanie mladých architektov štandardom popredných európskych architektonických škôl a novým požiadavkám meniacej sa spoločnosti na Slovensku.

Kľúčové slová: zmena paradigmy, Slovensko, vzdelávanie architektov, nová koncepcia, otvorenosť, FA STU, Európa