Zhodnotenie možností dostavby sídliska Obrancov mieru v Bardejove z hľadiska univerzálneho navrhovania

Zuzana Čerešňová

ZHRNUTIE

Zhrnutie tohto článku nie je dostupné.

Kľúčové slová: hodnotenie, dostavba, Bardejov, univerzálne navrhovanie, mestská trieda, rozvoj, námestie, sídlisko